Marcatge CE de màquines

Marcatge CE de màquines

Fabricants de màquines.

Perquè una màquina es pugui comercialitzar i/o posar en funcionament dins la CE ha d’anar acompanyada de la declaració CE de conformitat i ostentar el Marcat CE.

Nosaltres treballem conjuntament amb el fabricant per:

  • Assessorar en el disseny de la màquina per complir amb els requisits de seguretat.
  • Assessorar en l’aplicació de les normes harmonitzades.
  • Redactar l’expedient tècnic i el manual d’instruccions de la màquina.
  • Preparar “la declaració de conformitat” (marcatge CE).

El nostre assessorament preveu tota la vida útil de la màquina, des del disseny fins el desballestament.

També podem revisar la documentació que els fabricants entreguen actualment amb els seus productes.

Maquinària de fabricació pròpia per a ús propi.

La normativa de màquines és una normativa que estableix les condicions mínimes de seguretat i els requisits que han de complir totes les màquines pel seu ús dins la CE.

Per tant, les màquines de fabricació pròpia per a ús propi també han de complir aquesta normativa i per aquest motiu han de disposar de la mateixa documentació descrita en l’apartat anterior i complir amb els mateixos requisits que una màquina feta per un fabricant de màquines.

Nosaltres l’assessorem per tal que la màquina compleixi amb la normativa i li preparem tota la documentació necessària.

Modificacions substancials de màquines.

Han de complir igualment l’esmentada directiva de màquines, i per tant, han de complir els mateixos requisits i disposar de la mateixa documentació anteriorment descrita.

Màquines sense marcatge CE.

Realitzem el procés d’adequació i certificació de maquinaria segons legislació vigent.

Per sol·licitud d’un projecte o per qualsevol dubte contacti amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’l.
CONTACTAR
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET